Polska myśl techniczna dla laboratorium, medycyny i przemysłu

KRT-807DC

Komputerowy rejestrator temperatury KRT-807 DC jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urz¹dzenie pozwala na pomiar i rejestracjê temperatury w zakresie od -90 C aż do +300 C nawet w ośmiu niezależnych punktach pomiarowych. W trybie „AUTO” istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą drukarki i ze złączem Centronics. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnêtrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnêtrznej rejestratora. Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS – 232, bądź RS – 485, zaś z modemem GSM przez specjalny port.

Opis

Komputerowy rejestrator temperatury KRT-807 DC jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urz¹dzenie pozwala na pomiar i rejestracjê temperatury w zakresie od -90 C aż do +300 C nawet w ośmiu niezależnych punktach pomiarowych. W trybie „AUTO” istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą drukarki i ze złączem Centronics. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnêtrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnêtrznej rejestratora. Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS – 232, bądź RS – 485, zaś z modemem GSM przez specjalny port. Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 150 metrów).Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu. Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera PC kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciœnienia atmosferycznego) produkcji PW “Geneza” sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych. Podłączony do specjalnego portu Komputerowy rejestrator temperatury KRT – 807 DC jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych. Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na drukarce ze złączem Centronics przy użyciu jednego klawisza klawiatury.

Dane techniczne.

Wejście: ………………………………………………………. od 1 do 8 czujników temperatury Pt – 100 kl.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt – 100: ………………………. linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:………………………………………………………………. -90 C aż do +300 C
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: ……………………………………………………………….. 0,02 C
Dokładność rejestratora: ……………………………………. 0,1% zakresu pomiarowego według odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
Interwał czasowy rejestracji temperatury: …………… od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia drukarki PORTI S30/40 : …………….złącze RS-232 na obudowie przyrządu (odległość do drukarki do 2 metrów)
Komunikacja z komputerem: …………………………………………… RS – 232 ( odległość do komputera do 4 metrów)
RS – 485 – wymagany konwerter – (odległość od komputera do 150 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: …………………………… wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: ……………………………………………. wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z modemem GSM: ……………………………………….. oddzielny port w obudowie rejestratora
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):
1……………. pamięć wewnętrzna, nieulotna ( do 12 500 zapisów w kaźdym kanale pomiarowym)
2……………. drukarka ze złączem Centronics i emulacją DOS podłączona bezpoœrednio do KRT- 807 DC
3. ……………On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: ……………………………………………………………………….. 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: ………………………………………………………………………. plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: …………………………………………………. zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: ……………………………………………………………D200 x W95 x G37 mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KRT-807DC”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *